UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

U SIGURNIM RUKAMA

TeleGroup kao jedan od vodećih regionalnih Solution provajdera u oblasti informaciono - komunikacionih tehnologija i energetike ima bogato iskustvo u planiranju, realizaciji i praćenju kompleksnih projekata u pomenutim oblastima.

Ova usluga obuhvata proces planiranja, razvoja i realizacije softverskih, hardverskih i infrastrukturnih projekata prema specifičnim zahtevima korisnika. Usluga je fleksibilna i može se prilagoditi specifičnim metodologijama i procesima vaše kompanije.

 

 

 

Usluge

 • Upravljanje resursima (finansijski, materijalni, ljudski)
 • Koordinacija projekta
 • Izrada dinamičkih planova
 • Praćenje realizacije
 • Upravljanje rizicima
 • Izveštavanje i komunikacija
 • Usklađenost sa internim procesima i procedurama
 • Upravljanje promenama projektnih zahteva

  Pored upravljanja projektima nudimo i konsultantske usluge u fazi planiranja projekta, projektne analize, analize rizika i revizije projekata. Imamo veliko znanje u procesu definisanja projektnih i funkcionalnih zahteva kao i upravljanju zahtevima tokom celokupnog životnog veka projekta.

  Stručni Project Management tim čine iskusni inženjeri koji poseduju sve neophodne sertifikate i licence 

  • PMP sertifikat
  • Licenca za odgovorne projektante telekomunikacionih mreža i sitema (353)
  • Licenca za odgovorne projektante građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje (310)
  • Licenca za odgovorne izvođače radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona (450)
  • Licenca za odgovorne izvođače radova telekomunikacionih mreža i sistema (453)
  • Licenca za izvođenje i nadzor nad izvođenjem elektro faze, instalacije slabe i jake struje za objekte telekomunikacija
  • Licenca za odgovorne izvođače telekomunikacionih radova u objektima (853)
  • Licenca za odgovorne izvođače radova građevinskih konstrukcija i građevinsko - zanatskih radova na objektima, visikogradnje, niskogradnje i hidrogradnje (410)
  • Licenca za odgovorne izvođače radova građevinskih konstrukcija i građevinsko - zanatskih radova na objektima visikogradnje (411)
   • Cambium Networks
   • Arris
   • polycom
   • motorola
   • cisco
   • Mitel
   • microsoft
   • ibm
   • check point
   • Blue Coat
   • nice
   • Noja Power
   • r and m