CLOUD SERVISI

CLOUD SERVISI

JEDAN KORAK DALJE

IT budžeti sve češće bivaju ograničeni, neki i smanjeni, a od IT službi se traži sve više i više. Bilo da ste malo ili srednje preduzeće ili velika kompanija, Cloud servisi se nameću kao logičan korak napred.

Cloud servisi podrazumevaju iznajmljivanje IT i komunikacione infrastrukture i servisa od specijalizovanih IT kuća, bez kapitalnih ulaganja u vlastitu infrastrukturu, softver i ljudske resurse, što je sve isplativiji i zastupljeniji model poslovanja kompanija i organizacija širom sveta. Idealni su za kompanije koje imaju potrebu za efikasnom implementacijom novih IT servisa koji će im pomoći da unaprede poslovne procese, komunikaciju sa klijentima i interesnim grupama i da sveopšte gledano posluju efektivnije. Usluge su fleksibilne po pitanju obima, formiraju se spram realnih potreba korisnika i naplaćuju u skladu sa obimom korišćenja.

Usluge

Infrastruktura kao servis (IaaS)

TeleGroup VPS (Virtual Private Server) usluga podrazumeva iznajmljivanje virtuelnih serverskih resursa za smeštaj aplikacija krajnjih korisnika. Bazira se na Cisco serverskoj arhitekturi i aplikacije korisnika se nalaze u TeleGroup Data Centru u Srbiji.

Kako funkcioniše TeleGroup VPS usluga?
TeleGroup omogućava krajnjim korsnicima da sami kreiraju serverske kapacitete u zavisnosti od potreba i kompleksnosti aplikacija koje se izvršavaju i da za to plaćaju mesečnu pretplatu. Vitruelni serverski resursi su zaštićeni i rezervisani za svakog pojedinačnog korisnika. Da bi se osigurala brza dostupnost i potpuna upravljivost vaših virtuelnih serverskih resursa za svaki 1GB RAM-a u Cloudu TeleGroup rezerviše 1.2 GB RAM-a u svom sistemu. TeleGroup VPS omogućava brzo i lako proširivanje procesorskih kapaciteta za obradu i skladištenje podataka, zatim povećanje radne memorije u skladu sa povećanjem poslovnih potreba korisnika kao i samostalan odabir operativnih sistema i drugih paketa poslovnih aplikacija.

Ponuda TeleGroup VPS servisa

Ukoliko ste zainteresovani da kupite uslugu ili preprodajete TeleGroup Infrastrukturu kao servis (IaaS) pod svojim brendom, molimo da nas kontaktirate putem e-maila ict@telegroup.rs  ili nas pozovite na +38111 3081 981.

Platforma kao servis (PaaS)

 • IP telefonija
 • Audio/Video konferensing
 • Disaster Recovery

Softver kao servis (SaaS)

 • MS Office 365, Back up, MS Exchange, SharePoint, ERP, CRM, AgroLIFE

Prednosti za korisnike

 • Uštede u investicijama - početak korišćenja servisa bez ikakvih ulaganja u skupu ICT infrastrukturu, softver, održavanje, upgrade…
 • Efikasno obezbeđivanje dodatnih resursa korisničke infrastrukture
 • Ekonomično rešenje za oporavak u slučaju nezgoda/katastrofa
 • Ekonomičan i pouzdan back up i arhiviranje
 • Pristup korporativnim podacima sa bilo kog mesta u bilo koje vreme
 • Pouzdanost i bezbednost podataka
 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m