INTEGRISAN MENADŽMENT SISTEM

INTEGRISAN MENADŽMENT SISTEM

PRIMENA SVETSKIH STANDARDA

U skladu sa misijom, vizijom i strategijom razvoja kompanije TeleGroup, uveden je integrisan menadžment sistem koji objedinjuje standarde Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001, Sistem za zaštitu životne sredine ISO 14001, Sistem bezbednosti i zdravlja na radu OHSAS 18001, Sistem zaštite i bezbednosti informacija ISO 27001 i Sistem upravljanja IT uslugama ISO 20000.

Sistem je građen na osnovu procesnog modela u skladu sa trenutnim stepenom tehničko-tehnološkog i organizacionog razvoja kompanije i zadovoljava zahteve međunarodnih standarda iz pomenutih oblasti. 

Provera usaglašenosti sistema menadžmenta sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 27001se sprovodi od strane renomirane britanske kompanije u oblasti sertifikacije, DAS Certification Limited sa UKAS akreditacijom. Provera usaglašenosti sa zahtevima ISO 20000 se vrši od strane kompanije Denetik Certification akreditovane od strane APMG International..

Sertifikati se odnose na sledeće oblasti rada

 • Projektovanje i razvoj informaciono – komunikacionih sistema 
 • Prodaja, integracija rešenja i distribucija opreme 
 • Tehnička podrška 
 • Projektovanje i investiciona izgradnja infrastrukturnih objekata iz oblasti telekomunikacija, vodosnabdevanja, građevinarstva, energetskih i gasovodnih sistema.

U nastavku možete preuzeti dokument: Politika kvaliteta kompanije TeleGroup

Svi zaposleni i podizvođači kompanije TeleGroup su u obavezi da se u svakodnevnom poslovanju pridržavaju propisanih standarda.

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m