TeleGroup na konferenciji Infotech 2012 predstavio Cloud Security rešenja

Ponedeljak, 11. Jun 2012.

TeleGroup na konferenciji Infotech 2012 predstavio Cloud Security rešenja

TeleGroup je na konferenciji INFOTECH 2012 predstavio Cloud Security rešenja koja poslovnim korisnicima omogućavaju sigurnu i pouzdanu zaštitu mreža i podataka kroz različite prenosne sisteme iznajmljivanjem IT infrastrukture od strane Cloud provajdera. Isporuka Cloud servisa generalno krajnjim korisnicima omogućava da uz mnogostruko manja ulaganja dobiju savremenu informaciono – komunikacionu infrastrukturu ili pojedinačne platforme i aplikacije na korišćenje. Osnovna funkcija Cloud tehnologije jeste da korporacijama ali i malim i srednjim preduzećima omogući kvalitetno, efektivno i pouzdano poslovanje i da sve brige oko zaštite podataka, održavanja skupe infrastrukture i sofisticirane ICT opreme prepuste profesionalcima i skoncentrišu se na razvoj vlastitog biznisa.

Istraživanja na globalnom nivou ukazuju na sve veći trend prelaska krajnjih korisnika na Cloud servise, tako da je do danas oko 40% ukupnih korisnika IT usluga prešlo na ovaj vid servisa.  Razlog ekspanzije Clouda leži u  značajnom povećanju produktivnosti, lakom proširenju bilo kakvih tehnoloških zahteva kao i skraćenom vremenu isporuke IT rešenja.

Cloud computing je efikasan, skalabilan i povoljan način isporuke IT usluga, ali je kao otvoren model rezultirao velikim brojem bezbednosnih problema. Međutim, ukoliko se koriste centralizovani identitet, politika pristupa i odgovarajući standardi onda se nivo sigurnosti mreže i podataka značajno povećava. Cloud computing se od strane Cloud servis provajdera nudi kao usluga, ali se za veći nivo sigurnosti obično koriste resursi i rešenja koja nisu povezana direktno sa davaocem IT usluge. Kompanija TeleGroup upravo u ovom segmentu, kada je reč o Security rešenjima, nudi korisnicima kvalitetnu zaštitu mreža i podataka sarađujući sa najznačajnijim svetskim proizvođačima Security tehnologija. 

Telegroup za potrebe korisnika može da sprovede sve kontrole sigurnosti Cloud-a koje se baziraju na priznatim bezbednosnim okvirima IT industrije i najbolje prakse. Ukoliko ste spremni za prelazak na Cloud sa stanovišta sigurnosti vaših resursa, slobodno se obratite našem tehničkom timu na security@telegroup.rs  i sa zadovoljstvom ćemo vam dostaviti sva rešenja koja će zadovoljiti vaše potrebe za zadatim nivoom zaštite.

   

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m