TERMINALNA OPREMA

TERMINALNA OPREMA

SIP IP telefoni i terminalna oprema za video, internet pristup i prenos podataka

Tradicionalna telefonija polako ustupa mesto naprednim objedinjenim komunikacijama i jedan od preduslova za puno iskorišćenje naprednih mogućnosti IP telefonije jeste zamena postojeće korisničke opreme SIP IP terminalnom opremom koja omogućava pun doživljaj objedinjenih komunikacija.

TeleGroup ima široku ponudu SIP IP terminalne opreme i sarađuje sa vodećim kompanijama u ovoj oblasti kao što su Aastra, Polycom, Audiocodes i Mediatrix. Kompatibilna je sa svim vodećim isporučiocima Enterprise (Asterisk, Aastra, Avaya, Cisco, Siemens, Alcatel, ...) i operaterskih IP komunikacionih platformi (Ericsson, Broadsoft, Huawei, Alcatel,...) sa dodatkom terminalne opreme pomenutih proizvođača koja je optimizovana za rad u Microsoft Lync okruženju.

Iz TeleGroup ponude izdvajamo i opremu za pristupne mreže namenjenu telekom operaterima i servis provajderima koja im omogućava da krajnjim korisnicima pruže internet konekciju velikog kapaciteta, IPTV i govorne servise. U ovoj oblasti sarađujemo sa kompanijama Rad Data Communications, Technicolor i Motorola.

Svu pomenutu opremu karakteriše nizak nivo otkaza u eksploataciji, zatim „zero touch“ provisioning funkcionalnosti što je čini pogodnom za primenu u svakodnevnom poslovanju svih biznis korisnika, a naročito servis provajdera.

TeleGroup dugi niz godina isporučuje, konfiguriše i održava terminalnu opremu pomenutih proizvođača najznačajnijim klijentima u regionu kao što su Telekom Srbija, Telekom Srpske, MTEL Crna Gora, Orion Telekom, SBB, PTT KDS, Hemofarm, Nelt, NIS, Uniqa osiguranje i mnogi drugi.

 

 

Terminalna oprema za video

 • Set top box uređaji za IPTV
 • Set top box uređaji za kablovske operatere
 • Bežični ruter za video servise preko Wi-Fi mreže

Terminalna oprema za internet pristup i prenos podataka

 • xDSL CPE uređaj
 • Carrier Ethernet oprema 
 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m