AgroLife softver za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom

Automatizovano upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom i svim vrstama zemljišta

Agrolife Android aplikacija

UPRAVLJANJE PEOCESIMA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - LAKO UZ AGROLIFE

Šta je AgroLIFE?

AgroLIFE je mobilna aplikacija specijalno razvijena za automatizovano upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom. Vlasnicima poljoprivrednih dobara i agronomima omogućava da na efektivan način planiraju, organizuju i upravljaju poljoprivrednom proizvodnjom uz istovremeno povećanje prinosa, ukupnih prihoda i smanjenje operativnih troškova. Omogućava zaposlenima na terenu da u realnom vremenu ažuriraju podatke prema unapred definisanim procedurama sa bilo kog uređaja.

AgroLIFE aplikacija je bazirana na GIS tehnologiji i sadrži veliki broj modula koji prate kompleksne procese proizvodnje koji se u potpunosti mogu prilagoditi poslovnim procesima svakog pojedinačnog poljoprivrednog preduzeća. U potpunosti je razvijena u Open Source tehnologiji a komparativna prednost ovog rešenja je što sadrži modul za upravljanje finansijskim podacima koji se lako integrišu sa SAP-om i drugim poslovnim aplikacijama u okviru korisničkog informacionog sistema.

Bilo da je reč o homogenoj parceli ili lokacijski distribuiranom zemljištu, softver generiše podatke o ukupnoj površini zemljišta sa kojim kompanija raspolaže, zasadima, planu setve, žetve, neophodnim troškovima goriva, semena.


Zašto odabrati AgroLIFE?

 • Evidencija poljoprivrednih procesa
 • Vođenje normativa za svaku operaciju/proces
 • Planiranje poljoprivredne proizvodnje
 • Sistemi alarma koji upozoravaju na bilo kakva odstupanja ili nepravilnosti u odnosu na planirane procese
 • Evidencija radnih sati i produktivnosti zaposlenih
 • Evidencija poljoprivredne mehanizacije
 • Praćenje vozila i priključnih mašina preko naprednog GPS tracking sistema
 • Upravljanje troškovima i ukupnim resursima

Moguća je implementacija AgroLIFE platforme kod korisnika.

Aplikaciju AgroLIFE partnerski su razvile kompanije TeleGroup, Greensoft i Telekom Srbija i dostupna je na Google Play-u.

Preuzmi aplikaciju

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m