SISTEMI ZA SKLADIŠTENJE, ČUVANJE I ARHIVIRANJE PODATAKA

SISTEMI ZA SKLADIŠTENJE, ČUVANJE I ARHIVIRANJE PODATAKA

Rešenja za pouzdano poslovanje

U sklopu infrastrukturnih tehnologija, TeleGroup između ostalih nudi i rešenja za skladištenje, backup i arhiviranje podataka kroz saradnju sa vodećim svetskim proizvođačima opreme kao što su EMC, IBM i HP. Količina informacija koje se koriste u savremenom poslovanju se svakim danom sve više uvećava. Uporedo sa tim, zahtevi koji se postavljaju pred dizajnere ovakvih rešenja su  dostupnost informacija u svakom trenutku, zaštita podataka od gubitka, izmene i neovlašćenog pristupa.

Da bi se ispunili svi navedeni kriterijumi potrebno je imati strateški pristup dizajnu i implementaciji ovog dela infrastrukture koja omogućava bolju optimizaciju resursa i efikasnije korišćenje informacija.

Takođe na ovaj način eliminišu se rizici u poslovanju i smanjuju ukupni troškovi čuvanja i upravljanja informacijama. Implementacijom ovakve infrastrukture poslovni sistemi bez obzira na delatnost stiču značajne prednosti u odnosu na svoju konkurenciju.

Portfolio sistema

 • Storidž sistemi
 • Backup ili sistemi za čuvanje podataka
 • Sistemi za arhiviranje podataka

 

 

Kada govorimo o sistemima za skladištenje podataka tzv. “storage” sistemima, tu pre svega mislimo na čuvanje digitalnih informacija koje se koriste svakodnevno u poslovanju. Postoji više različitih tehnologija za smeštanje podataka kao na primer NAS, DAS, SAN, CAS i druge. Storage sistemi koji mogu da kombinuju više tehnologija za skladištenje podataka nazivaju se Unified Storage sistemi. U nastavku je dat pregled storage sistema kompanije EMC, svetskim liderom u ovoj oblasti, sa kojom TeleGroup uspešno sarađuje dugi niz godina na ovdašnjem tržištu.

EMC CLARiiON AX4

Ovo rešenje namenjeno je malim i srednjim preduzećima koje čuvaju i skladište podatke na svojim serverima. CLARiiON AX4 obezbeđuje skalabilnost, performanse i napred ne mogućnosti kao što je menadžment podataka korisnika. U pogledu skalabilnosti može sadržati do 60 diskova (SAS/SATA) ukupnog kapaciteta do 120TB. U zavisnosti od zahteva za performansama korisnik se može opredeliti za sistem sa jednim ili dva procesora, ili za jednu od dve vrste portova CLARiiON AX4 sistema:

 • Gigabitni iSCSI portovi
 • 4Gb Fibre Channel portovi

EMC CLARiiON AX4EMC CLARiiON AX4 poseduje korisnički interfejs za lakšu instalaciju, konfiguraciju i menadžment sistema – Navisphere Express. Takođe, ovaj sistem ima tzv. Snapshot mogućnost u svrhu lokalne zaštite podataka, dok EMC Powerpath obezbeđuje “load balancing” i “path  failover” za visoku dostupnost podataka.

 

EMC VNXe 

EMC VNXe je Unified Storage sistem takođe namenjen malim i srednjim preduzećima za konsolidaciju infrastrukture i podataka. Sistem se odlikuje sjajnim performansama, jednostavnošću i efikasnošću i  jednostavan je za implementaciju, administraciju i održavanje.
VNXe je jedan od novijih modela storage sistema iz portfolia EMC koji karakterišu integrisane funkcionalnosti kao na primer deduplikacija na nivou fajlova, kompresija podataka, lokalna/udaljena replikacija, provisioning itd. Za brz pristup informacijama i stalnu dostupnost zaslužni su 6Gbs diskovi, redundantna arhitektura i mogućnost korišćenja različitih protokola NFS, ISCSI, CIFS.

EMC VNXe

EMC VNX Midrange Storidž  

EMC VNX pripada novoj generaciji storage sistema namenjenih srednjim i velikim preduzećima. U odnosu na VNXe seriju, ovi sistemi se odlikuju poboljšanim performansama, ali pre svega novim revolucionarnim tehnologijama kojima je unapređen proces čuvanja i upravljanja informacijama. 

Karakteristike i tehnologije koje su prepoznatiljive za EMC VNX seriju proizvoda su:

 • Veliki izbor protokola: iSCSI, CIFS, NFS, pNFS, Fibre Channel (FC), Fibre Channel over Ethernet (FCoE) 
 • Novi snažni multi-core procesori 
 • Potpuno redundantan 6 Gb/s SAS back end 
 • Jednostavna administracija korišćenjem EMC Unisphere alata
 • Superiorne performanse su omogućene optimizovanim korišćenjem Flash diskova
 • Značajna ušteda u pogledu kapaciteta korišćenjem FAST (Fully Automated Storage Tearing) tehnologije
 • SSD, SAS i Near line SAS diskovi 

Integrisana kompresija podataka, deduplikacija na nivou fajla, virtual provisioning

EMC VNX Midrange Storage

VNX Series Hardware

EMC Symmetrix VMAX high-end storage

Symetrix VMAX familija proizvoda danas predstavlja najsnažnije, najpouzdanije i najinteligentnije storage sisteme na svetskom tržištu i namenjeni za izgradnju virtualnih data centara, kao i onih u hibridnim cloud okruženjima. Postoje tri serije VMAX proizvoda 40K, 20K i 10K i bazirane su na tzv. Virtual Martix arhitekturi. Tehnologija koju poseduju VMAX sistemi FAST VP (Fully Automated Storage Tiering for Virtual Pools) automatski povećava performanse i smanjuje troškove. To se postiže smeštanjem aktivnih informacija na Flash diskove, a neaktivnih na SATA diskove. FAST VP omogućava organizacijama korišćenje kombinacije Flash, Fibre Channel, SAS i SATA diskova zajedno u Tier 1 okruženjima čime se postiže maksimalna optimizacija i ušteda resursa.Virtual Matrix arhitektura, u kombinaciji sa „Enginuity“ funkcionalnostima, omogućava Symmetrix VMAX familiji proizvoda veliku skalabilnost dok u isto vreme obezbeđuje jednostavno i automatizovano izvršavanje operacija što je ključno za ispunjenje infrastrukturnih zahteva kako u virtualnim tako i u fizičkim razvojnim okruženjima. Virtual Matrix omogućava kapacitete i do više stotina petabajta (1015 bajtova) podržavajući hiljade servera i milione IOPS operacija, a sve je to moguće nadgledati i kontrolisati preko jednog ekrana.Vitrual Matrix arhitektura 

EMC Symmetrix VMAX high-end storage

VMAX data centar

EMC Infrastruktura za VMware Cloud okruženja

Primer na slici u nastavku opisuje „automated storage tearing“ rešenje namenjeno organizacijama koje koriste kritične aplikacije u virtualizovanom okruženju Vmware vSphere na EMC Symmetrix VMAX 40K storage platformi.

Ovo rešenje obezbeđuje

 • Jednostavan storage menadžment pomoću FAST VP-a
 • Udaljenu replikaciju i visoke performanse
 • Jednostavan storage provisioning sa EMC Unisphere alatom za VMAX

Da bi sačuvali podatke od gubitka, brisanja ili oštećenja koristimo Backup sisteme. Drugim rečima, ovi sistemi omogućavaju izradu kopija podataka i njihovo čuvanje tako da se isti mogu automatski obnoviti u slučaju potrebe. Telegroup korisnicima  nudi „backup“ i „recovery“ rešenja sledeće generacije koja podrazumevaju konstantno praćenje najnovijih zahteva koji se odnose na porast količine informacija, kao i tehnoloških promena na polju virtualizacije. Ova rešenja podrazumevaju prelazak na tehnologiju koja se zasniva na korišćenju diskova i mrežne infrastrukture (disk-based i network-based).EMC, čiji je Telegroup partner, je vodeći proizvođač backup i recovery rešenja zasnovanih na korišćenju diskova i deduplikaciji, i u daljem tekstu je predstavljen portfolio Backup sistema.

EMC Data Domain

EMC Data Domain sistemi vrše deduplikaciju podataka još u toku procesa backup-a tako da  su podaci koji se smeštaju na diskove već deduplicirani smanjujući prostor na storage-u. Ovi sistemi nude najbolju zaštitu integriteta podataka korišćenjem multi level verifikacije i enkripcije, kao i detekcije greške i self-healing funkcionalnosti. Lako se integrišu sa postojećim sistemima korisnika.

EMC Data Domain sistemi koriste razne softverske alate za proširenje funkcionalnosti backup sistema i mogu se koristiti i za arhiviranje podataka jednostavnim proširenjem sistema i konsolidovanjem obe vrste podataka (backup i archive) na istom sistemu, čime se smanjuju troškovi kompletnog rešenja.

EMC Avamar

EMC Avamar sistem vrši deduplikaciju na strani klijenta tako da se količina podataka značajno smanjuje pre nego što se pošalje ka LAN ili WAN mreži. Avamar identifikuje duplicirane segmente podataka i šalje samo jedan jedinstveni podatak kroz mrežu ka backup sistemu. Na ovaj način se značajno poboljšava iskorišćenje kapaciteta storage-a i bandwidth-a. 

EMC NetWorker – Unified Backup Software

EMC NetWorker Backup Software vrši procese backup-a i recovery-a pri čemu ima mogućnost upravljanja i unifikacije različitih backup tehnologija – diskovi, replikacija, tape-ovi, preko jednog menadžment intefejsa, a sve u cilju smanjenja kompleksnosti i troškova. Ima mogućnost integracije svih pomenutih EMC sistema za backup čime se postiže značajna optimizacija u procesu backup-a i recovery-a.

Prednosti za korisnike

 • Centralizovano upravljanje kompletnom backup infrastrukturom preko Networker konzole uključujući deduplikaciju, backup to disk, snapshot-ove, replikaciju i tape
 • Zaštita svih vrsta podataka – od kritičnih poslovnih aplikacija (Oracle, SAP, Microsoft) do virtuelnih mašina (Vmware, HyperV)
 • Fleksibilnost i skalabilnost – idealan kako u mali tako i u velikim data centrima
 • Integracija vodećih rešenja za deduplikaciju u jedan sistem pri čemu se poboljšavaju performanse i pojednostavljuje upravljanjeSistemi za arhiviranje čuvaju podatke nepromenjivog sadržaja, odnosno digitalnu informaciju u njenoj originalnoj formi koja se u budućnosti neće menjati. Primeri takvih podataka su ugovori, finansijski dokumenti, medicinski podaci itd. Sistemi za arhiviranje moraju skladištiti podatke na efikasan i optimalan način, a u isto vreme zadovoljiti sve poslovne procedure i standarde za zaštitu i čuvanje informacija.

EMC Centera

MC Centera predstavlja IP Network Storage platformu specijalno dizajniranu za digitalno arhiviranje originalnog sadržaja i skalabilan je. Ovakvim rešenjem sadržaju se garantuje autentičnost, redundantnost i jednostavnost pristupa. Platforma je potpuno otvorena, kompatibilna sa svim tipovima podataka i aplikacijama, a sa druge strane potpuno nezavisna od infrastrukture sa kojim se povezuje. Poseduje WORM (Write Once Read Many times) sertifikat, koji garantuje nepromenjivost sadržaja. Drugim rečima, originalan sadržaj korisnika se ne može obrisati ili promeniti dok god postoji definisano vreme trajanja zaštite tog podatka ili grupe podataka.

EMC SourceOne

EMC SourceOne je rešenje namenjeno za arhiviranje sadržaja sa e-mail servera, file servera, Microsoft SharePoint servera i korisniku omogućavaju da ispuni zakonske regulative koje se odnose na ovakav tip čuvanja podataka.Kada govorimo o e-mail serverima EMC SourceOne može arhivirati i procesirati sadržaje sa Microsoft Exchange-a, IBM Lotus Domino i SMTP mail servera. Arhivirani zadržaj se smešta u tzv. EMC SourceOne Native Archive.

U zavisnosti koji EMC SourceOne proizvod se koristi različiti tipovi sadržaja se mogu procesirati i arhivirati:

 • E-mail sadržaj se može procesirati korišćenjem EMC SourceOne Email Management
 • SharePoint sadržaj može biti procesiran dodavanjem EMC SourceOne Microsoft SharePoint-a postojećem Email  Management okruženju 
 • Sadržaj sa file servera može biti procesiran dodavanjem EMC SourceOne File System postojećem Email Management okruženju.

 

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m