OPREMA I MATERIJALI

OPREMA I MATERIJALI

ISPORUKA OPREME I MATERIJALA ZA ELEKTROENERGETSKE I GASNE SISTEME

Kompanija TeleGroup sarađuje sa najznačajnijim domaćim i svetskim proizvođačima opreme i materijala neophodnih za implementaciju tehničkog rešenja. U segmentu elektroenergetskih i gasnih sistema naši partneri su: Schneider Electric, 3M, TE Connectivity, R&M, PLP Apresa, Siemens, Schrack, Amiga Kraljevo, Promont, Kaldera Company, Karpoš, Osram, Minel Schreder, NOJA Power, Buck, Philips, Motorola, Siemens, Hidrokomerc Lučani, PE-SISTEMI Novi Sad, Beogradelektro, Elektroizgradnja Bajina Bašta, Generalpromet, Betonjerka Aleksinac, Peštan, MB Minerva Lučani, Petrohemija Pančevo, Rumaplast...

 

 

PROIZVODI I OPREMA ZA ELEKTROENERGETSKE SISTEME

  Kablovski pribor i proizvodi za podzemne elektromreže i instalaciju u objektima

  • Hladnoskupljajući i termoskupljajući kablovski pribor za instalaciju u niskonaponskim i srednjenaponskim mrežama
  • Scotchlok konektori
  • Merni  instrumenti za lociranje i ispitivanje podzemnih elektroenergetskih instalacija
  • Sve vrste traka za izolaciju, spajanje i učvršćivanje elektroenergetskih kablova (PVC, gumene, tekstilne, metalne, poluprovodne, samovulkanizirajuće...)

  Pribor za vešanje za elektroenergetske i telekomunikacione nadzemne mreže i slaboizolovane provodnike

   • Bočni graničnik (koristi se za pričvršćivanje izolatora tzv. bindovanje) 
   • Zatezni set za prihvatanje slaboizolovanog provodnika od aluminijuma 
   • Zatezači – gvozdeni i pocinkovani za samonoseće kablove 
   • Ostali pribor za slaboizolovane provodnike

   Prateća oprema za nadzemne elektromreže

    • Elektroenergetski betonski stubovi za naponske nivoe do 35 kV 
    • Betonske konzole 
    • Montažno – betonske trafo stanice 
    • Stubovi za javnu rasvetu, svetiljke, sijalice 

    Rešenja i proizvodi za distribuciju električne energije  

     • Proizvodi za podzemne elektroenergetske mreže
      • SN kompaktna postrojenja (Ring Main Unit) do 24kV
      • Daljinske stanice za srednjenaponske TS
      • Indikatori kvara
     • Proizvodi za nadzemne elektroenergetske mreže
     • Rešenja za merenje, kontrolu i upravljanje električnom energijom
      • Releji, PLC, PC upravljanje, distribuirani I/O
      • Softverska rešenja za automatizaciju i upravljanje komponentama
      • Sisteme za daljinsko upravljanje SN mrežama 

      Sistemi za daljinski nadzor i upravljanje elektroenergetskim postrojenjima (SCADA, BMS) i komunikacioni sistemi

       • Motorola SCADA sistem koji se sastoji od modularne platforme ACE3600 RTU i MOSCAD-M RTU sposoban za komunikaciju u mreži sa MOSCAD i ACE3600 RTU sistemima. Zadovoljava širok spektar potreba SCADA aplikacija, uz malu potrošnju energije, idealan za spoljne lokacije sa solarnim i baterijskim napajanjem
       • Analogni i digitalni radio sistemi (MOTOTRBO) deo su naše ponude koju čini širok asortiman ručnih, mobilnih i baznih stanica idelanih za pouzdanu komunikaciju na terenu.

        PROIZVODI I OPREMA ZA GASNE SISTEME

       • Polietilenske gasne cevi
       • Elektrofuzioni i sučeoni fiting
       • Merno – regulacioni setovi za kućne i industrijske potrošače
       REFERENCE

       Telekom Srbija,Elektromreže Srbije, YugoRosGaz, Targo telekom, Informatika Novi Sad AD…

       • Cambium Networks
       • Arris
       • polycom
       • motorola
       • cisco
       • Mitel
       • microsoft
       • ibm
       • check point
       • Blue Coat
       • nice
       • Noja Power
       • r and m