ELEKTROENERGETSKI SISTEMI

ELEKTROENERGETSKI SISTEMI

SAVREMENA REŠENJA ZA ELEKTROENERGETSKE SISTEME

TeleGroup u segmentu elektroenergetskih sistema pruža usluge projektovanja i izgradnje nadzemnih i podzemnih elektroenergetskih mreža, razvodnih postrojenja, trafo-stanica kao i rekonstrukcije i adaptacije postojećih sistema.

Kao kvalifikovani izvođač radova u mnogim elektrodistribucijama u regionu, TeleGroup se kvalitetom i efikasnošću izvedenih radova pozicionirao kao pouzdan sistem integrator i isporučilac materijala i opreme neophodnih za implementaciju tehničkog rešenja.

Pored projektovanja i izgradnje elektroenergetske infrastrukture, TeleGroup svojim klijentima obezbeđuje i sisteme za jedinstveni daljinski nadzor i kontrolu elektroenergetskih mreža u realnom vremenu SCADA.

USLUGE

 • Projektovanje i izgradnja elektroenergetske infrastrukture
  • Dalekovodi i trafo - stanice do naponskog nivoa 35kV
  • Elektroenergetski privodi i stubne trafo – stanice
  • Izgradnja ADSS mreža
 • Rekonstrukcija i adaptacija elektroenergetskih sistema
 • Sistemi za upravljanje i nadzor elektroenergetskih mreža (SCADA)
 • Izgradnja javne rasvete
 • Isporuka i instalacija opreme i materijala neophodne za realizaciju tehničkog rešenja

   REFERENCE

   PD Elektrodistribucija Beograd d.o.o., ED Jugoistok d.o.o. Niš, PD Elektrosrbija d.o.o. Kraljevo, ED Centar d.o.o. Kragujevac, ED Kruševac, PD Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad, ED Sombor, ED Užice, ED Knjaževac, ELEM Makedonija, Elektrodoboj, Elektrobijeljina, ED Sombor, ED Užice, ED Knjaževac, JP Stara Planina, Koridor X…

   • Cambium Networks
   • Arris
   • polycom
   • motorola
   • cisco
   • Mitel
   • microsoft
   • ibm
   • check point
   • Blue Coat
   • nice
   • Noja Power
   • r and m