Cisco Security izveštaj 2016

Globalni trendovi u informacionoj bezbednosti – nove pretnje i analiza trendova

Sajber kriminalci sve više profitiraju od ciljanih napada na IT resurse kompanija, organizacija i privatnih lica. Zbog sve sofisticiranijih mehanizama napada na mreže, podatke, aplikacije i Cloud okruženja, važno je da organizacije preispitaju bezbednosne rizike u okviru svojih IT ekosistema kao i strategiju informacione bezbednosti koju primenjuju. Cisco Security izveštaj 2016 analizira najaktuelnije IT security trendove i daje uvid gde da pojačate odbranu od sajber kriminala.

Preuzmi Cisco Security izveštaj 2016

Popuni formular